بسته کامل فلسفه های اگزیستانس و معنای زندگی

بسته کامل فلسفه های اگزیستانس و معنای زندگی

بیش از 30 ساعت آموزشی به همراه اسلایدها
لینک تهیه بسته
تحلیل فیلم های به سوی سیمرغ

تحلیل فیلم های به سوی سیمرغ

 تحلیل های 6 فیلم
لینک ثبت نام
درسگفتارهای به سوی سیمرغ

درسگفتارهای به سوی سیمرغ

مجموعه 9 درسگفتار
لینک ثبت نام
دوره دوم "موهبت کامل نبودن"

دوره دوم "موهبت کامل نبودن"

دوره کتابخوانی و کوچینگ گروهی
لینک ثبت نام

رویدادهای کافه فیلو

هم‌اندیشی‌ها‌ی به‌سوی سیمرغ: تن‌آمیزی

هم‌اندیشی‌ها‌ی به‌سوی سیمرغ: تن‌آمیزی

دوره‌های آموزشی با عنوان«هم‌اندیشی‌ها‌ی به‌سوی سیمرغ» به همت دکتر سرگلزایی شکل گرفت. این درسگفتارها در هر فصل یک موضوع را از نظرگاه های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل اول این هم اندیشی ها در آبان ماه 1399و با موضوع «تن‌آمیزی» از سه نظرگه روانشناسی، فلسفه و ادبیات و اسطوره برگزار شد.
باشگاه کتاب‌خوانی کافه فیلو

باشگاه کتاب‌خوانی کافه فیلو

این باشگاه به انگیزه همخوانی کتاب های حوزه فلسفه زیر نظر یکی از اساتید تشکیل شد.
اولین کتاب از این هم‌خوانی مربوط به کتاب ‌«سرگذشت فلسفه» نوشته برایان مگی است.
ضیافت‌های فلسفی

ضیافت‌های فلسفی

اولین فصل از ضیافت‌های فلسفی به همت مسعود زنجانی، مدرس و پژوهشگر فلسفه در آذر ماه 1399 به بهانه روز جهانی فلسفه 2020 برگزار شد.
فصل اول این ضیافت‌ها شامل 8 گفتگو بود که به زودی فایل های صوتی و تصویری آن در سایت کافه فیلو در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.
هم‌اندیشی‌ها‌ی به‌سوی سیمرغ: عشق

هم‌اندیشی‌ها‌ی به‌سوی سیمرغ: عشق

دوره‌های آموزشی با عنوان«هم‌اندیشی‌ها‌ی به‌سوی سیمرغ» به همت دکتر سرگلزایی شکل گرفت. این درسگفتارها در هر فصل یک موضوع را از نظرگاه های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل دوم این هم‌اندیشی‌ها در بهمن ماه 1399و با موضوع «عشق» از چهار نظرگه روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه و ادبیات و اسطوره برگزار می‌شود.
گفت‌وگوهای «فلسفه در زندگی»: از علم تا شبه علم

گفت‌وگوهای «فلسفه در زندگی»: از علم تا شبه علم

نخستین مجموعه گفت‌وگوهای «فلسفه در زندگی» با موضوع «از علم تا شبه علم» به پیشنهاد دکتر محمدرضا واعظ شهرستانی در دی ماه 1399 برنامه ریزی شد.
این مجموعه به همت کافه فیلو و موسسه مطالعاتی پیدایش (رویش دیگر) اجرا می‌شود.
گفت‌وگوهای «فلسفه در زندگی»: تفکر انتقادی

گفت‌وگوهای «فلسفه در زندگی»: تفکر انتقادی

این مجموعه گفت وگوها به زودی با همراهی برخی از اساتید این حوزه در کافه فیلو برگزار می گردد.

من با یک کلمه از حرفهایی که زدی موافق نیستم، اما حاضرم جانم را بدهم تا تو بتوانی حرفت را بزنی‌.

ولتر در نامه ای خطاب به روسو