به‌سوی سیمرغ


دوره‌های آموزشی با عنوان«هم‌اندیشی‌ها‌ی به‌سوی سیمرغ» به همت جمعی از اساتید و سردبیری «دکتر محمدرضا سرگلزایی» شکل گرفت. این درسگفتارها در هر فصل یک موضوع را از نظرگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل 1: «درسگفتارهایی درباره تن‌آمیزی (SEX)» از سه نظرگه، در آبان 1399 و مجموعا 18 ساعت برگزار شد:

 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: تندرستی و تن آمیزی (سلامت جنسی)
 • دکتر حسین محمودی: پیراستگی و تن آمیزی (اخلاق جنسی)
 • دکتر محسن یارمحمدی: آراستگی تن آمیزی (زیبایی شناسی، ادبیات و امر جنسی)

فصل 2: «درسگفتارهایی درباره عشق (LOVE)» از چهار نظرگه، در بهمن ماه 1399 و مجموعا 22 ساعت برگزار شد:

 • دکتر مقصود فراستخواه: جامعه شناسی عشق
 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: روانشناسی عشق
 • دکتر حسین محمودی: فلسفه عشق
 • دکتر محسن یارمحمدی: ادبیات عشق

فصل 3: هم اندیشی «شمس من و خدای من» از سه نظرگه در اردیبهشت 1400 و در 4 ساعت برگزار شد:

 • دکتر محسن یارمحمدی: از شمس من تا شمس مولانا (بررسی چند رویکرد به یک رویداد)
 • دکتر حسین محمودی: شمس؛ آفتاب سایه وش (تحلیل انتقادی رویکرد شمس در اندیشه ورزی)
 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: تحلیل تعامل شمس و مولانا از منظر تحلیل رفتار متقابل

فصل 4: «درسگفتارهایی درباره مرگ؛ این راز سربه مُهر» از سه نظرگه در خرداد 1400، به مدت 12 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر محسن یارمحمدی 
 • دکتر حسین محمودی
 • دکتر محمدرضا سرگلزایی

فصل 5: «درسگفتارهایی درباره طنز (کمدی)» از سه نظرگه در مرداد 1400 و به مدت 4 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر محسن یارمحمدی 
 • دکتر محمدرضا سرگلزایی
 • دکتر حسین محمودی

فصل 6: «درسگفتارهایی درباره خدا: انسان و خدایگان» از سه نظرگه در شهریور 1400 و به مدت 12 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر حسین محمودی: چهره های خدا در آینه ذهن انسان
 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: تاثیر مفهوم خدا در ناخوداگاه انسان از نظر یونگ
 • دکتر محسن یارمحمدی: تطور مفهوم خدا در اساطیر و تاریخ پس از اسلام

فصل 7: «درسگفتارهایی درباره تراژدی» از سه نظرگه در شهریور 1400 و به مدت 4 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر حسین محمودی: زندگی و بینش تراژیک
 • دکتر محسن یارمحمدی: سوگنامه ی فردوسی
 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: تراژدی اورفئوس

فصل 8: «درسگفتارهایی درباره آموزش و پرورش: دنیای نو، مدارس کهنه» از چهار نظرگه در بهمن 1400 و به مدت 8 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر مقصود فراستخواه: دانشگاه در ایران
 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: مدارس قرن 21 از دیدگاه هراری
 • دکتر حسین محمودی: چند رویکرد معاصر به فلسفه آموزش و پرورش
 • دکتر محسن یارمحمدی: آموزش و پرورش رسمی موافقان و مخالفان

فصل 9: «درسگفتارهایی درباره تعصب» از سه نظرگه در شهریور 1400 و به مدت 4 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر محمدرضا سرگلزایی
 • دکتر محسن یارمحمدی
 • دکتر حسین محمودی

تحلیل فیلم ها سیمرغ:

فیلم 1: بررسی فیلم «انجمن شاعران مرده (Dead Poets Society)» فیلمی از پیتر ویر (1989) از سه نظرگه در دی ماه 1400 و به مدت 4 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: سفرقهرمانی کارول پیرسون
 • دکتر حسین محمودی: مرگ آگاهی و آزادی اگزیستانس
 • دکتر محسن یارمحمدی: دوزخ آموزش و پرورش

فیلم 2: بررسی فیلم «سنگ صبور» فیلمی از عتیق رحیمی و ژان کلود کاریر با بازی گلشیفته فراهانی، از سه نظرگه در  به مدت 4 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: سفرقهرمانی کارول پیرسون
 • دکتر حسین محمودی: مرگ آگاهی و آزادی اگزیستانس
 • دکتر محسن یارمحمدی: دوزخ آموزش و پرورش

فیلم 3: بررسی فیلم «در حال و هوای عشق (In The Mood Of Love)» از سه نظرگه به مدت 4 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر محمدرضا سرگلزایی
 • دکتر حسین محمودی
 • دکتر محسن یارمحمدی

فیلم 4: بررسی فیلم «آینه(Mirror)» فیلمی از آندره تارکوفسکی از سه نظرگه در اسفند ماه 1400 و به مدت 4 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر محمدرضا سرگلزایی
 • دکتر حسین محمودی
 • دکتر محسن یارمحمدی

فیلم 5: بررسی فیلم «Eyes Wide Shut» فیلمی از استنلی کوبریک از چهار نظرگه در خرداد ماه 1401 و به مدت 5 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: تمدن، پول، سرکوب و سایه
 • شهرام علیدی (کارگردان و نویسنده): کوبریک: گره و پازل
 • دکتر حسین محمودی: چالش آزادی و پایبندی به تعهد
 • دکتر محسن یارمحمدی: یک فیلم خوب، یک اقتباس بد

فیلم 6: بررسی فیلم «ونوس در پوست خز (Venus In Fur)» فیلمی از رومن پولانسکی از سه نظرگه در شهریور ماه 1401و به مدت 4 ساعت برگزار شد: 

 • دکتر محمدرضا سرگلزایی: جنسیت، عقده حقارت و جنگ قدرت
 • دکتر حسین محمودی: دیالکتیک سروری و بندگی
 • دکتر محسن یارمحمدی: راه و بیراه اقتباس سینمایی

_____________________________________________________________ 

*.برای تهیه درسگفتارهای پیشین به لینک های زیر مراجعه فرمایید: