به‌سوی سیمرغ


دوره‌های آموزشی با عنوان«هم‌اندیشی‌ها‌ی به‌سوی سیمرغ» به همت جمعی از اساتید و سردبیری «دکتر محمدرضا سرگلزایی» شکل گرفت. این درسگفتارها در هر فصل یک موضوع را از نظرگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل اول:

اولین هم اندیشی‌ در آبان ماه 1399و با موضوع «تن‌آمیزی (SEX)» از سه نظرگه روانشناسی، فلسفه و ادبیات و اسطوره برگزار شد.


فصل دوم:

دومین هم اندیشی با بررسی موضوع «عشق(LOVE)» از چهار نظرگه جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه و ادبیات و اسطوره در بهمن ماه 1399 برگزار شد.

فصل سوم:

سومین هم اندیشی ها در اردیبهشت ماه سال با عنوان «شمس من و خدای من» برگزار شد. در این فصل از سه دیدگاه متفاوت به رابطه شمس و مولانا پرداخته شد.

فصل چهارم:

 با عنوان «این راز سربه مُهر» به بررسی مرگ از سه منظر می پردازد. این هم اندیشی در تاریخ های 14، 15 و 16 خرداد ماه از ساعت 17 تا 21 در سایت اسکای روم و به مدت 12 ساعت آموزشی برگزار می گردد. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید.

فصل پنجم:

پنجمین هم اندیشی با عنوان «درباره طنز» به بررسی اهمیت طنز در زندگی می پردازد. این هم اندیشی در تاریخ 8 مرداد ماه برگزار خواهد شد.

_____________________________________________________________ 

*.برای تهیه درسگفتارهای پیشین به لینک های زیر مراجعه فرمایید: