هم اندیشی این راز سر به مُهر

چهارمین هم اندیشی به سوی سیمرغ:

«این راز سر به مُهر»

14، 15 و 16 خرداد ماه 1400- 12 ساعت آموزشی

سرفصل های دوره:

دکتر محسن یارمحمدی

عنوان اصلی: همسفر با مرگ
- مرگ در اساطیر ایرانی
- مرگ عابدان
- مرگ‌ پهلوانان
- مرگ عاشقان و عارفان
- مرگ معاصران
در بخش نخست دانسته ها و برداشتهای گوینده از مفهوم و معنای مرگ ارائه میشود. سپس در اسطوره به جستجوی مرگ می پردازیم و آنکاه رویکرد دینی و پس از آن رویکرد حماسی را مورد توجه قرار می دهیم
در بخش بعد در ادب غنایی ( عاشقانه و عارفانه) به جستجوی مرگ می پردازیم و سرانجام از منظر نویسندگان و شاعران صد سال اخیر با مرگ روبرو میشویم.


دکتر حسین محمودی:

رویکردها نسبت به مرگ: مرگ و تصورات مختلف از جاودانگی و بیان مختصر دلایل له و علیه
- ادیان و مرگ: ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی
- فیلسوفان و مرگ: فیلسوفان دینمدار، فلسفه های کهن، فلسفه های اگزیستانس
- مرگ و معنای زندگی


دکتر محمدرضا سرگلزایی:

- مرگ و رؤیا
- مرگ و تجربه‌های خلسه‌ای
- تجربه‌ی نزدیک به مرگ
- لیبیدو و تاناتوس (غریزه‌ی مرگ)
- واکنش سوگ

__________________________________________________________________________

شرایط ثبت نام:

هزینه حضور در دوره: یک میلیون و 200 هزار تومان
*. ۲۰ درصد تخفیف ثبت نام زودهنگام (تا 8 خرداد 1400)
*. ۳۰ درصد تخفیف وفاداران ۳ دوره قبلی(۵۰درصد در صورت ثبت نام زود هنگام)
*. ۱۵ درصد تخفیف وفاداران دوره ها (۳۵ درصد در صورت ثبت نام زود هنگام)


وبینار در سایت اسکای روم برگزار می گردد.